« Wróć

Dla szkół

Proponujemy organizację atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania czasu w Kaliskim Parku Wodnym: ofertę pakietową pobytu w hali basenowej, w kręgielni czy na lodowisku. Zachęcamy do organizacji szkolnych zawodów sportowych czy lekcji wychowania fizycznego. Nasza propozycja dotyczy zarówno możliwości przeprowadzenia aktywnych zajęć oraz spędzenia czasu na zabawie.

Ważne !!!

Prosimy Opiekunów dzieci  o zaopatrzenie grupy

w znaczniki je identyfikujące np. opaski, czepki, bandanki itp.

Dziękujemy .

 

 

Pobierz formularz zamówienia

Pobierz oświadczenie opiekuna grupy

Skontaktuj się z instruktorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego

 

VIII. OBSŁUGA GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY

1) Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.

2) Opiekunowie obowiązani są przez cały czas pobytu grupy w obiekcie Kaliskiego Parku Wodnego przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.

3) Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego punktów.

4) W czasie pobytu na terenie obiektu Kaliskiego Parku Wodnego opiekunowie grup zobowiązani są dopilnować, aby uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu

 5) Grupa podopiecznych powinna zająć miejsca w wyznaczonej strefie zmiany obuwia, by nie utrudniać wejścia osobom indywidualnym.

6) Czas naliczany jest od momentu uaktywnienia Identyfikatora przy bramce wejściowej.

7) W pierwszej kolejności należy przejść do pomieszczeń przebieralni, a następnie odszukać szafki z numerem odpowiadającym numerowi na Identyfikatorze.

8) W szafce należy zostawić wszystkie rzeczy z wyjątkiem tych, które będą potrzebne w hali basenowej.

9) Po zamknięciu szafki Identyfikator należy założyć na rękę.

10) W przypadku, gdy opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie zmienne (klapki).

11) Opiekun po wejściu do hali basenowej zobowiązany jest do ustawienia grupy i skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

12) Na sygnał oznaczający koniec zajęć korzystający powinni natychmiast opuścić halę basenową.

13) W przypadku przekroczenia ustalonego czasu pobytu opiekun zobowiązany jest do uregulowania należności zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.