« Wróć

Rzeczy znalezione

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

NIE FUNKCJONUJE DO ODWOŁANIA.

 

RZECZY POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO UTYLIZACJI.

 

Rzeczy znalezione na terenie AQUAPARK KALISZ powinny być oddane do działu technicznego lub do  kas.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do AQUAPARK KALISZ powinny określić:

  1.     jaka rzecz (przedmiot został zgubiony), opisać rzecz (wygląd bądź znaki szczególne),
  2.     przedstawić dowody mogące potwierdzić własność zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Znalezione pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną odebrane przez osobę uprawnioną w ciągu roku od ich znalezienia podlegają likwidacji w trybie określonym przepisami ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy.

 

Po rzeczy zagubione można się zgłaszać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Poniedziałek w godz. 12:00 – 13:30

         Piątek  w godz. 16:00 – 17:30

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 59 86 709, 62 59 86 715